තෙල් සායම් කිරිල්ලියෝ

12540894_895420810573045_6822085373763628969_n

ළා රෝස පාට අහසේ
තෙල් සායම් කිරිල්ලියෝ
යා යුතුද කොහිද නොදනී
මල් මායම් මැවිල්ලියෝ

වී කුරුළු රෑන් අස්සේ
බටු ගිරා රෑන් ගැවසේ
මල් මාල බැඳන් රන් රිදී පොටින්
දිළිසි දිළිසි ඒවී
තෙල් සායම් කිරිල්ලියෝ

ගී ශෝක රාව මැද්දේ
තනි දෙමළිච්චන් පැද්දේ
නැති අත පුච්චන් මැද බළල් ගැටව්
නැටුම් නටා පාවේ
තෙල් සායම් කිරිල්ලියෝ …..

~ රුවන් නෙලූ

Advertisements

One response

  1. පෝස්ටුවේ කවිය අගෙයි………

    Like

    May 5, 2016 at 12:06 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s