ආදරෙන්මයි …….. !

15541496_1158254280956362_2129354006094596623_n

කහ පාට මල් පෙති විසුරුවාගෙන
මේ හැලෙන්නේ ….
ආදරේ වරුසාවයි
ළා රෝස පෑ මල් කිණිති බේරුණ
තනි කුඩේ යට තුරුළු වී හිඳ
මේ තෙමෙන්නේ ….
ආදරෙන්මයි

හන්තාන කඳු යට සිහින පාවුණ
නන් පාට දේදුණු එකට කැටි කොට
සංසාර සුවඳැති වලාවක් වී
මේ වැටෙන්නේ ……
සතුටු කඳුළක්මයි

සන්තාන මායිම් වැට කඩුළු බිඳ
ශෘංගාර සිතුමන් කැළඹෙනා විට
රත් පාට කම්මුල් සිඹින මොහොතක
මේ ගැහෙන්නේ ……
එක හදක්මයි

– රුවන් නෙලූ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s